Ana Sayfa

Ana Sayfa

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık tanımını “yalnızca hastalık veya sakatlığın yokluğu değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali” şeklinde ifade etmektedir. Yani insanoğlu varoluşundan bu yana hayatı boyunca sağlıklı olmak için çaba harcamışsa da türlü sebeplerle hasta olmaktan kurtulamamıştır. Hastalığın teşhisinde en çok kullanılan tetkik yöntemlerinden biri ise radyolojik görüntülerin elde edilmesi ve yorumlanması yöntemidir. Bu nedenle uzman radyolog görüşü zorunlu ihtiyaçtır. Sağlık kuruluşlarımız bu ihtiyacı karşılamak için PACS (Tıbbi Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemi) ve tele-radyoloji projeleri kapsamında yazılım ve/veya hizmet almaktadır. Bu alımlar devam eden süreçte donanım ve yazılım bakım, onarım ve destek maliyeti oluşturmaktadır. Sistem beraberinde hasta mahremiyeti gibi konuları gündeme getirmektedir.

Son yıllarda yaşanan küresel mali krizler nedeni ile tüm dünya ülkelerinde çeşitli ekonomik önlemler alınmaya başlanmıştır. Ülke bütçelerindeki önemli harcama kalemlerinden biri olan sağlık harcamaları için alınan önlemler başı çekmektedir. Yine son yıllarda vatandaşın almış olduğu hizmetleri görebildiği e-devlet uygulamaları öne çıkmaktadır. Bakanlığımızca da bu kapsamda bir örnek olması için klinik radyoloji veritabanını oluşturmak, teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak zamandan tasarruf etmek ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Ayrıca Tele-Tıp‘ın bir girişi olan E-Radyoloji projesi mükerrer çekimlerin önlenmesi ile fazla radyasyon almanın engellenmesi, hasta ve çalışan sağlığını olumsuz etkileyecek durumların önlenmesini sağlayacaktır.

Sağlık verilerinin merkezi bir yapıda toplanması projesi olan Sağlık.NET‘teki elektronik sağlık kayıtlarına ile, Radyolojik görüntülerin veri merkezimizde arşivlendiği, sağlık kuruluşlarımızda yetkili kullanıcı hesapları ile giriş yapılıp görüntülere erişebilecekleri internet üzerinden sunan, ülkemizin klinik radyoloji veri tabanını oluşturacak projeyi E-Radyoloji olarak adlandırdık.

E-Radyoloji projesi sadece raporlama hizmeti değil aynı zamanda bir klinik veri tabanı olma özelliği taşımaktadır. Örneğin; İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlayan bir tedaviye Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde veya özel bir hastanede devam edilmek istendiğinde Ankara’da bu tetkiklerin tekraren yapılmaması için hastanın kendi radyolojik tetkik kaydına ve bu tetkik raporuna kolayca erişimi sağlayacağından önemli bir sağlık hizmeti sunulmuş olacaktır.

İletişim: 0 312 585 23 57
eradyoloji@saglik.gov.tr

 
Sağlık Bakanlığı