Ulusal Sağlık Sistemi Yardımcı Servislere İletişim Bilgileri Eklenmiştir.

1. basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan Aile Hekimlerinin gebe takibi, aşı takibi vb. konularda kendilerine kayıtlı kişilere daha hızlı ulaşabilmeleri için kişi iletişim bilgileri içeren GetHastaIletisimBilgileri servisi canlıya alınmıştır. İlgili servise ussservis.saglik.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.