Aşı Silme Kapatılmıştır.


Hatalı aşı kayıt düzeltme işlemleri aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
1. Düzeltme talebi ilgili birim tarafından yazılı olarak bir üst birime iletilir.
2. İlgili birimden uygunluk alındıktan sonra il aşı komisyonuna bildirilir.
3. İl aşı komisyonu gerekli gördüğü durumlarda (kasıt, kusur, hata) inceleme yapabilir.
4. İl aşı komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülen
düzeltmeler için, her bir düzeltme talebi ayrı bir barkod ile resmi olarak Aşı İle
Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığına iletilir.
5. Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı uygun görülen talebi hem ATS hem de
USS’ye düzeltilmesi için yönlendirir. Güncelleme bilgisi kütük dosyasında kayıt altına
alınır.
6. Aşı yapıldı kaydının silinmesi mümkün değildir.